söndag 16 mars 2014

Saknar denna debatt

Ja, att personligen utvecklas och ifrågasätta och förbättra sig själv och ibland andra är bra. Fast jag tycker att den digitala debatten saknar vinkling på det som historiskt sett varit bra. I skollagen står att undervisningen ska vila på forskning. Men det står även att den ska grunda sig i “beprövad erfarenhet”. Och här tycker jag att skoldebatten går lite vilse ibland. Jag har seniora kollegor som jag ser på med avund. De har högre läsutveckling och matematikförmågor hos alla sina elever än jag och alla mina yngre utvecklingsbenägna kollegor har. De var med och skapade höga PISA-resultat på -90-talet. De har något som de lyckas med. Något som inte heter något med digi-, app-, IT-... Det är duktiga och väl förtrogna med kunskap. De har ett tydligt kunskapsfokus och en arbetsmetod som jag saknar diskussion om.

Vad ÄR det dessa seniora lärare gör som skapar duktiga och kunskapstörstande elever? Snart försvinner dessa lärare i pension, och jag är rädd att vi mister en hel kunskapsbank av strategier och metoder för att vi ängsigt skall satsa på ständig utveckling och IT. Istället för att våga fråga oss: Vad var det som var bra med den gamla skolan? För det finns mycket bra saker där! Utveckling är inte alltid av godo. Det skapar en ängslighet bland lärare att överträffa sina arbetsmetoder, snarare än att få eleverna att lära sig plus och minus och varför de ska kunna det; Ge dem en så stabil grund inom matematik så att de skapar förtrogenhet; Ge dem läsförmåga så att de klarar andra ämnen i längden. Idag tror många att IT är lösningen på allt och de som inte vill utvecklas är dåliga lärare. Men tänk efter vilken generation det var som faktiskt skapade kunskapselever och ge dem lite kredd och respekt! Själv fostrade de mig till en högpresterande elev genom hela skolgången.

För ett tag sedan visades en kvalitetsdokumentär av BBC (tror jag det var) kring just utveckling och dess baksida. De vågade ställa frågan om utveckling alltid var bra och kom fram till svaret att det faktiskt inte alltid är så. Jag saknar en annan debatt kring skolan där IT och digi inte är allt.

Jag är lärare och spelutvecklare som jobbat med IT i skolan länge. Även före paddrevolutionen. Jag är inte helt övertygad om att det här är den enda vägen att gå. Själv jobbar jag i en mycket IT-tät skola med 1-1 och digitalt stöd och ett samtal kring det här mycket ofta i våra pedagogiska debatter i skolan. Nu saknar jag insikt och balans och ett mod att våga lyfta fram kunskapen i skolan.